Styrelsen

Ordförande
Ulla Joelsson
Mobil: 0730 47 50 48

E-post: joelsson.ulla@hotmail.com
 

Sekreterare

Susanne Bergström

Mobil: 076-322 31 99

E-post: sussibergstrom55@gmail.com

Ledamot
Jimmy Jonasson

Mobil: 072-646 71 88

E-post:
jimmy_jonazzon@hotmail.com

Ledamot
Birgit Axell
Mobil: 0703 43 70 88

E-post: birgit.axell@gmail.com

Ersättare
Kerstin Oskarsson Cervin
Mobil: 076-811 37 96

E-post: kerstinoskarssoncervin@gmail.com

Revisor

Monica   Axell

Mobil:072-360 95 25  
 

Revisorersättare

Lars Karlsson

Mobil: 070-231 15 19
E-post: Lasse@hotmail.com

 

Valberedning

Lars-Göran Hjelm
Mobil: 070-582 59 54

.

.
 

Ombud Östergötlands Hembygdsförbund
Sara Anderberg

Mobil: 073-233 38 00
E-post: sara@jarlsborg.se

.
.

Vice ordförande

Lars-Göran Hjelm
Mobil: 070-582 59 54
E-post:
lars-goran-appuna@telia.com

Kassör
Gun-Britt Wahl

Mobil: 070-550 10 37
E-post: gun-brittwahl@live.se

Ledamot

Sara Anderberg

Mobil: 073-233 38 00
E-post: sara@jarlsborg.se

Ersättare
Desiree Karlsson
Mobil: 070-231 15 19
Epost: desireegertrud@gmail.com

.

Ersättare
Ingrid Andela
Mobil: 073-962 83 82
E-post: andela@telia.com

Revisor
Sture Linder

Mobil: 070-222 38 28
E-post: sture.linder40@gmail.com

.
.


 

Valberedning

Kent Kärrlander

Mobil: 0707 42 63 77

E-post:  kent.k@one.se


 

Representant i Hembygdsrådet

Ulla Joelsson

Tfn: 0730 47 50 48
E-post: joelsson.ulla@hotmail.com

Birgit Axell


 

Arbetsgrupper

Den inre gruppen:
Gun-Britt Wahl, Birgit Axell,
Ingrid Andela, Laisa Engblom, Carina Kärrlander, Ulla Joelsson,
Susanne Bergström, Kerstin Oscarsson Cervin .

Den yttre gruppen:
Kent Kärrlander Tfn: 0707-42 63 77
Kjell Joelsson,  Roger Svensson, Göran Engblom,
Anders Yngve, Roger Karlsson, 
Lars-Göran Hjelm

Framtidsgruppen:
Roger Svensson, Kent Kärrlander, Lars-Göran Hjelm.

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com