Styrelsen

Ordförande

Ulla Joelsson
Tfn: 0142-700 92

Mobil: 0730 47 50 48

E-post: joelsson.ulla@hotmail.com
 

Sekreterare

 

Susanne Bergström

Tfn:

Mobil:

E-post: sussibergstrom55@gmail.com

Ledamot 

 

Jimmy Jonasson

Mobil: 072-646 71 88

E-post:

Ledamot

Birgit Axell
Tel: 0142-700 14
Mobil: 0703 43 70 88

E-post: birgit.axell@gmail.com

Ersättare

Kerstin Oskarsson Cervin
Mobil:

E-post: kerstinoskarssoncervin@gmail.com

Revisor

 

Sivert Andersson

Tfn:

Mobil:

Valberedning

 
Lars-Göran Hjelm
Mobil: 070-582 59 54

Valberedning

 

Ebba Nyström
Tfn: 0142- 701 56
E-post:

Ombud Östergötlands Hembygdsförbund

Sara Anderberg

Mobil: 073-233 38 00
E-post: sara@jarlsborg.se

Representant i Hembygdsrådet


Ebba Nyström

Tfn: 0142-701 56

Vice ordförande

Lars-Göran Hjelm
Tfn:070-582 59 54
E-post:
lars-goran-appuna@telia.com

 Kassör

 

Gun-Britt Wahl

Tfn:
Mobil: 070-550 10 37
E-post: gun-brittwahl@live.se

Ledamot


Sara Anderberg

Mobil: 073-233 38 00
E-post: sara@jarlsborg.se

Ersättare

Anne Marie Richardson
Tfn: 070-332 87 58
E-post: annemarie.richardson@live.se

Ersättare

Ingrid Andela
Mobil:
E-post: andela@telia.com

Revisor
 

Sture Linder

Tfn: 0142-702 10
Mobil: 070-222 38 28

Revisorsuppleant

Monica Axell

0142-704 46

Valberedning

 

Kent Kärrlander

Mobil: 0707 42 63 77

E-post:  kent.k@one.se

Representant Hembygdsrådet


Ulla Joelsson

Tfn: 0730 47 50 48
E-post: joelsson.ulla@hotmail.com

Representant Hembygdsrådet


Anne Marie Richardson

Mobil: 070-332 87 58
Epost: annemarie.richardson@live.se

Arbetsgrupper

Den inre gruppen:
Ebba Nyström Tfn: 0142-70156
Gun-Britt Hjelm, Gun-Britt Wahl, Birgit Axell, Inez Johansson,
Ingrid Andela, Laisa Engblom, Carina Kärrlander, Ulla Joelsson,
Susanne Bergström, Kerstin Oscarsson Cervin samt Anne Marie Richardson.

Den yttre gruppen:
Kent Kärrlander Tfn: 0707-42 63 77
Kjell Joelsson, Kurt Kall, Roger Svensson, Göran Engblom,
Anders Yngve, Roger Karlsson, Göran Andersson,
Lars-Göran Hjelm samt Åke Johansson.

Framtidsgruppen:
Roger Svensson, Kent Kärrlander, Lars-Göran Hjelm.

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com