Här kan ni köpa DVD'er, böcker och andra produkter som är

  framtagna för att dokumentera och bevara bygdens historia.

 

  Beställ genom att skicka ett mail till: moberg@one.se eller ring

  Pelle Moberg 0708-363542 eller kontakta någon i styrelsen eller
Anne Marie Richardson 070- 3328758
mail: annemarie.richardson.mjolby@wasadata.net

 

  Postens portoavgift + emballage, tillkommer om vi ska skicka  

  beställningen.

DVD INNEHÅLL SPELTID   PRIS

 

Hembygsföreningens

70 års jubileum

 

Jubileumsfirandet med bl.a. Landshövding Björn

Eriksson, Hembygdsförb. ordf. Björn Larsson, tal

och musikunderhållning mm.

 

 

40 min

 

    100 Kr

Journalfilmer Nr 1

DVD 1.

1. Hemvärnet 1983. Valborgsmäss 1984. Hembygdens år 1984.

2. Hans Johansson, Bockagården. Håkan Hilleby. Gamla smedjan,

Jöhnckes, Träförädlingen. Intervjuare: Gunnar Ektander.

3. Gunnar Borrhed, fårfarmare. Äggproduktion. Gunnar Ektander.

Kronfågel. Musteriet. Knut Johansson, rörmontör. Utflykt till Hjo.

 

DVD 2.

4. Hembygdsföreningen.

5a. Kött och mjölkproduktion.

5b. Plåtslagare.

6. Spannmål. Biodling.

7. Sport 1980.

8. Östgötabanken.

9. Midsommar 1975.

 

3 tim och

   52 min

    250 Kr

Sekelskiftesdagen

2007 och invigningen

av Arkivet.

Elever från Väderstad skola får prova på hantverk och

sysslor från början av 1900-talet. Instruktörer var ett

antal äldre medlemmar ur Hembygdsföreningen.

Fakta om hantverken är hämtat från Länsmuseet och

Nordiska museet.

 

55 min 200 Kr

Systrarna Bohman´s

Julkonsert 2007, i

Väderstads Kyrka.              

Ett antal julsånger arrangerade av syskonen, plus en

egenkomponerad julsång, framförs med klara och

vackra sångröster.

50 min

  200 Kr

Böcker Innehåll  Pris

 

Hembygsråds årsbok 

utgiven av hembygds-

föreningarna i  Mjölby kommun

                                                                                                                                                      

 

Boken kommer i februari varje år och kan även köpas hos hembygdsföreningarn.

Det finns ett antal av en del gamla årgångar också, om ni

vill ha det.

Artiklarna handlar om olika epoker i vår bygd, personer,

hantverk, byggnader, seder och bruk, mm, kort sagt en bit

historia om bygderna i Mjölby kommun. Författarna är

också från bygden.

40:-    

 

Väderstadboken

som A5 pärm

 

Finns även som CD

 

En dokumentation om Väderstad under 1900-talet. 344 sidor

 späckade om människor, affärer, föreningar, händelser och anekdoter, Med ett stort antal bilder och tidningsurklipp som

för många blir en nostalgisk resa bakåt i tiden.

 250:-

Torp i  Väderstad

I Väderstad Hembygds- och byalagsförening genomförs sedan
2017 en omfattande torpinventering. Syftet  är att kartlägga torp
och torplämningar i Väderstad och Harstad  socknar.
Materialet göres tillgängligt genom skrifter som berättar om
torpen och dess invånare. Skrifterna illustreras med äldre kartmaterial och fotografier.  (GPS koordinater och ev. torpskylt).
F.n.  finns Lundby By (2018), Blackstad By, Sockendal By (2020) ,  Nybble - Ryd  (2021) och Vistad By (del 1 o. 2) (2022) utgivna.

 
100:-
 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com