VERKSAMHETSÅRET 2012

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande: Vakant Vice ordförande: Jan Hedlund

Kassör: Anne Marie Richardson,

Sekr. Gun-Britt Hjelm Övriga ledamöter Ebba Nyström, Tord Lindh,

Ersättare: Ulf Andersson, Roger Svensson

Revisorer: Per-Inge Lundin och Arne Axell

Revisorsuppleanter: Sture Linder och Inge Jonsson

 

Verksamhet under 2012

 

Föreningen har under året haft 8 styrelsemöten.

 

Övriga aktivteter

 

Verksamhetsåret inleddes med årsmöte den 12 februari 2012. Närvarande 20 medlemmar. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och kaffe prövade Ebba vår kunskap om hur olika gamla föremål användes och var de tillverkades.

 

Den 11 april gästade oss trädgårdsexperten Lennart Fredriksson. Han visade bilder på Gamla perenna växter samt gav oss bra odlingsråd till vår trädgård.

 

Valborgsmässoafton firades sedvanligt. Vårtalare var Per Andersson, Centralkrogen och kyrkokör under ledning av Anntte Strand underhöll med sång. Firandet avslutades med fyrverkeri som var sponsrat av företag i Väderstad och Mjölby.

 

Under Väärsta-dagen den 5 maj hade vi 2 lotterier, blomförsäljning och Roger sålde kebab tillsammans med Pizzerian därav 20:- gick till "Ängaprojektet".

 

Nästa aktivitet var Midsommarfirandet med dansuppvisning av Kvarngillet, Lennart Kullander stod för musiken. Dansen kring Midsommarstången ledde Johanna och Malin Andersson. Försäljning av godis, kaffe och lotter.

 

På midsommardagen hölls traditionsenligt en friluftsgudstjänst i Hembygdsgården.

 

Den 1 och 15 juli var det allsång i Hembygdsgården under ledning av Laiza Engblom. Kaffe och våfflor serverades.

 

Söndagen den 2 september ( under Östgötadagarna ) var Hembygdsgården och Hembygdsmuseet öppet mellan kl. 13.00 – 16.00. På programmet tipspromenad och kaffeservering med våfflor.

 

Gert Franzen gästade oss den 10 oktober och talade bl.a. om vår unika stensträng.

 

Den 7 november besöktes vi av Regina Örup som berättade och visade bilder från sina resor.

 

Den 28 november avslutade årets aktiviteter med en julfest som ett tack till våra medhjälpare. Gunne Svensson underhöll med dragspelsmusik. Julklappar, vilka innehöll en god ost, delades ut.

 

Övrigt.

 

Under våren och sommaren har taket på Dansbanan i "Änga" renoverats. Till detta har föreningen fått ekonomiskt bidrag från Mjölby Kommun, 260 000:-, Kungafonden 75 000:-, Väderstad Verken 50 000:- samt från Sparbanksstiftelsen Alfa 30 000:-.

Frivilliga bidrag från medlemmar har inbringat 11 010:- under 2011 och 12 825:- under 2012. Ett stort tack till alla som bidragit med pengar, frivilligt arbete samt feriearbete med staketmålning

 

Under året har Byalaget, VIK och Hembygdsföreningen med hjälp av bidrag från Leader Folkungaland, uppfört en nybyggnationen av pentry, toaletter, handikappstoalett samt omklädningsrum i " Änga". Dackeskolans elever har utfört arbetet.

 

"ÄNGA" har under sommaren varit uthyrd vid 5 olika tillfällen.

 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 324 st. Medlemsavgiften är 100:-/ medl.

 

Slutord.

Styrelsen tackar medlemmar, sponsorer, medarbetare samt Sv Studieförbundet Vuxenskolan och Mjölby kommun för ett gott samarbete under det gångna året.

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com