Fam. Ektander flyttade till Karlebytorp i februari 1990.

Hönshuset och den första halmpannan byggdes under hösten och familjen blev tre + hund när Lovisa kom hem från BB i November.

Carola arbetar som sjuksköterska och Göran arbetade fram till 1996 utanför gården som endast hade hönsupp-födning som verksamhet.

Under tiden hade familjen växt till fem + hund. Hedda född -92 och Arvid -94.

1996 blev Göran "heltidsbonde" igen och starten för att hitta en kompletterande verksamhet till hönsuppfödningen började.

Företagets halmvärmepanna hade ledig kapacitet varför växthusodling snabbt blev ett intressant studieobjekt. Kontakt togs med rådgivare på länsstyrelsen och några befintliga växthusodlingar be-söktes. Kontakt togs även med handels-kedjor och grossister. Handelns efter-frågan styrde företaget mot ekologiska alternativ.

Utmaningen lockade och dom kunde dessutom nyttja gårdens egen höns-gödsel. Planerad odlingsstart 1998 fick flyttas fram ett år pga långa förseningar på matrial till det inköpta växthuset.

De första åren kan beskrivas som tidvis ganska tuffa läroår men den samman-tagna erfarenheten har nu gett Tåkern-grönt några stabila år både odlings-mässigt och marknadsmässigt.

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com