SVANSHALS KYRKA

Öppettider i sommar

 

1 maj - 24 juni  Helger kl. 09.00-16.00

25 juni - 31 aug. Dagligen kl. 09.00-16.00

Kyrktornet kröns av ett kors och däröver en förgylld svan som ska ha satts upp redan under 1700-talet.

Svanshals kyrka ligger på slätten söder om sjön Tåkern som rankas som Nordeuropas förnämsta fågelsjö.

I Svanshals fanns tidigt en träkyrka, troligen byggd av lagman Bengt Magnusson, morbror till den heliga Birgitta.

Under 1100-talet ersattes träkyrkan av en kyrkobyggnad av kalksten som bestod av långhus, smalare kor och en halvcirkelformad absid. Under 1200-talet försågs kyrkan med ett kraftigt torn och kyrkan förlängdes åt öster.

Hovintendenten Zacharias Rehnberg, ägare till Renstad, tog initiativet till en renovering åren 1675-1689. Kyrkan lär då ha varit i ett mycket bristfälligt skick och långhus-murarna förstärktes med bjälkar fastsatta med ankar-järn. Större fön-steröppningar togs också upp i koret och i långhuset.

Kyrkans nuvarande utformning tillkom 1842-1845 under ledning av Abraham Nyström. Tornet var i mycket dåligt skick och revs ner i jämnhöjd med långhuset. Ett nytt torn murades upp med flackt takfall och en stram fyrkantig öppen lanternin. För att bygga det högre tornet och ny sakristia togs stenar från den gamla ringmuren kring kyrkan.

Kyrkan fick, både in och utvändigt, en för tiden typisk nyklassicistisk utformning. Kyrkans fick en ny huvudingång i väster samt nya rundbågiga fönsteröppningar. Sakristian på nordsidan revs och ersattes av en ny på östra sidan.

 

Interiören omskapades helt då tornets bottenvåning iordningställdes till vapenhus och kryssvalven i kyrkorummet ersattes av ett tunnvalv. Kyrkorummet försågs med ny sluten bänkinredning som ansluter mot väggarna.

Orgeln byggd 1865 av J Söderling i Göteborg är fortfarande i bruk men är i behov av en större renovering som troligen kommer att ske 2011-2012.

Altartavlan, som framställer Nattvarden, är utförd av bildhuggaren Burchardt Precht som tidigare varit underdelen (predella) i en altaruppsats i Stockholms Slottskapell.

När slottet Tre kronor brann 1697 räddades konstverket och kom till Svanshals kyrka 1732 som en gåva av drottning Ulrika Eleonora tack vare friherrinnan Hedvig Margareta von der Pahlen, som var hovdam hos drottningen.

På 1920 talet målades kyrkan om och mellan åren 1951-1956 renoverades kyrkan under ledning av arkitekt Kurt von Schmalensee. Motivet var att återge kyrkan något av dess 1600-talskaraktär. Kyrkan återfick sitt spåntäckta tak och fasaderna putsades om och ett nytt altare tillkom. Sakristians tak samt lanterninen täcks dock med svartmålad påt.


GPS
WGS84: N 58° 19.6813', E 14° 50.9177'
Decimal: 58.328, 14.8486

 

Källor:

www.svenskakyrkan.se/odeshog

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och

kyrkomiljöer i Linköpings stift.

Kyrkobeskrivning Svanshals

 

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com