Välkommen

till

Väderstad skola

 

I Väderstad skola finns elever från förskoleklass till och med år 5. Här finns också ett fritidshem med två grupper. I varje grupp går runt 20 barn.

 

Både skolan och fritidshemmet satsar på att vara ute mycket med barnen. Naturen runt skolan in-bjuder till utelek och uteundervisning. Eftersom vi har tillgång till en bra sporthall, får ämnet idrott och hälsa stort utrymme.

 

Mer information hittar ni här.

Harstad och Väderstad hade en gemensam skola fr.o.m. 1 augusti 1841.
Skolan tillkom tack vare prostens C. P. Ohrlings gåvobrev på 1000 riksdaler banco. Skolan benämndes Ohrlinska skolan.

1842 utkom folkskolestadgan. Till lärare valdes Organist och Skolkantorskandidaten C. F. Örtegren från Ödeshög. Hans årslön var 6,5 tunnor spannmål samt bostad i det lilla fattig-husets övre våning. Lärosalen var inredd i skolan, socken-stugan, som låg där nya skolan byggdes år 1847.

 

Denna byggnad var skola 1847-1929. Kortet tagit omkring 1910.

Fram till 2008 var huset Kyrkoförvaltningens expedition och församlingshem.
Numera är det ett hus med hyreslägenheter.

 

 

KÄLLA:  Mjölby Kommun http://www.mjolby.se/2.html

              Väderstad - under 1900-talet, boken finns att köpa här.

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com