RÖK KYRKA

Öppettider i sommar

 

Maj och sept. Helger kl. 09.00-18.00

1 juni - 31 aug. Dagligen kl. 09.00-18.00

Rök kyrka ligger på Östgötaslätten och är ett välbesökt turistmål eftersom Rökstenen är uppställd i direkt anslutning till kyrkogårdsmuren.

Den nuvarande kyrkan, som är en av de bäst bevarade empirekyrkona i landet, uppfördes 1842-1845.

Samtidigt revs den gamla kyrkan av kalksten som var uppförd på 1100-talet, som vid den här tiden hade blivit alldeles för liten för den växande befolkningen.

Ritningarna gjordes av Östgötabyggmästaren Abraham Nyström och reviderades av arkitekt Carl

Gustaf Blom Carlsson. Kyrkan uppfördes av sten och tegel med ett rektangulärt långhus med rakslutet kor och halvrund sakristia i öster samt ett västtorn.

Huvudingången är via tornet i väster vilket kröns av en fyrkantig lanterninhuv. Kyrkan fick en nyklassicistisk utformning med spritputsade fasader och symmetriskt placerade fönsteröppningar med slätputsade omfattningar.

Den 17 augusti 1845 invigdes kyrkan av biskopen i Linköpings stift, Johan Jacob Hedrén.

Kyrkan har renoverats ett flertal gånger under 1900-talet, men detta har inte påverkat kyrkans utformning nämnvärt.

Johannes Dahls Arkitektkontor, Tranås fick 1957 i uppdrag att renovera kyrkan. Vid renoveringen togs de bakre bänkarna bort och resterande bänkar byggdes om lite för att bli mer sittvänliga. Fönstren fick innan fönster och sakristian byggdes om och försågs med WC. Det flacka taket var ursprungligen belagt med svartmålad järnplåt men detta byttes ut mot svartmålad galvaniserad plåt 1997.

Fasader och portaler pryds av de för A Nyström typiska blomornamenten i terracotta.

Altartavlan "Jesus i Getsemane" är målad 1844 av Carl Ferdinad Lind.

Predikstolen är ritad och tillverkad av A Nyström.


GPS
WGS84: N 58° 17.8674', E 14° 50.7005'
Decimal: 58.2978, 14.845

 

Källor:

www.svenskakyrkan.se/odeshog

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och

kyrkomiljöer i Linköpings stift.

Kyrkobeskrivning Svanshals

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com