HOGSTAD KYRKA

Hogstad kyrka Foto: Georg Carlsson

Hogstad kyrka ligger utmed vägen mellan Hogstad och Bjälbo. Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet, den är byggd i kalksten med långhus, smalare kor och absid. Byggnadsstilen är romansk. På 1300-talet byggdes kyrkan till åt väster och på 1400- talet byggdes sakristian norr om tornet.

Av den ursprungliga 1100-talskyrkan återstår koret, absid och långhuset fram till den nuva-rande läktaren.

Tornet och sakristian är byggda i gråsten. Tornet är byggt 1787. Tidigare fanns här ett spånat trätorn med takryttare. I samband med denna tillbyggnad togs också nya fönster upp.

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende 1871.

Inventarier och fast inredning är framförallt från medeltid, 1700- och 1800-tal. Flera föremål finns bevarade, såsom dopfunten av sandsten från 1100-talet, kyrkklockan från 1200-talet, som förmodligen är Östergötlands äldsta och altarskåpet från 1400-talet.

Den öppna bänkinredningen är viktig ur regional synpunkt då den ritats av en medlem av byggmästarsläkten Nyström. Det medeltida murverket samt kyrkans romanska plan har ett mycket högt kyrkohistoriskt värde.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING


GPS
WGS84: N 58° 20.8947', E 15° 1.0835'
Decimal: 58.3482, 15.0181

 

 

 

 

Källa: www.svenskakyrkan.se/mjolby

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com