Välkommen

...till Hilbrands!


Våra verksamheter:


Hilbrands Maskin - inriktning entreprenad

 

Hilbrands Maskin AB bildades 2005. Verksam-heten är inriktad mot entreprenad.
Vi står med bland annat följande maskiner till förfogande: grävmaskiner (från 5,5 ton till 33 ton). Vi har grävmaskiner på både band och hjul.teleskoplastare, bland annat en teleporter med runtomsväng 21 m, 4,5 ton lastmaskin L90F, L90 samt L70m.m.

 

Hilbrands Maskinstation - inriktning jordbruk

 

Hilbrands Maskinstation AB bildades 1984. Verksamheten är inriktad mot lantbruk.
Våra tjänster består bland annat av följande:

  • gödselomrörning samt gödselspridning
  • halmpressning
  • betesputs
  • schaktvagnskörning
  • grus- och spannmålskörning med lastbil
  • m.m

Hilbrands Energi - energiproduktion

 

Hilbrands Energi AB bildades 1997 och har sedan dess levererat värme på fjärrvärmenät som ägs av energibolaget i Mjölby.

 

Lars Ove Hilbrand började redan med halm-pannor 1978 då han installerade en halmpanna hemma i Vistad. Därefter följde ett antal år med montering av halmpannor runtom i Sverige.

 

Hilbrands Maskinstation pressar de 2000 hektar halm som behövs per år för att värma upp Väderstad samhälle. Den största kunden är Väderstadsverken som står för ungefär 70 procent av förbrukningen. Halmen pressas på olika gårdar runtom i Östergötland. Halmen som pressas ersätter 800 000 liter olja. Innan halmen eldas vägs buntarna som väger ungefär 500 kilo styck. När buntarna eldas mäts hur mycket energi som erhålls per bunt. Råghalm har den högsta verkningsgraden och är därför bäst att elda. Den aska som bli restprodukten av eldningen, sprids sedan på åkrarna i Östergötland.


Hilbrands Energi har erhållit Mjölby kommuns kretsloppspris.

 

 

För mer information och kontakt, besök hemsidan, länk finn i rutan till höger

 

 

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com