På Väderstad Hembygdsgård

finns en 2000 år gammal stensträng.

Arkeolog Gert Franzen har byggt upp stensträngar som han tagit fram

vid utgrävningar i samband med motorvägsbygget förbi Väderstad.

Där finns nu också en informationstavla om stenmuren.

Välkomna!

FÖR FÖRSTORING, KLICKA PÅ BILDEN!

Stenmuren på Hembygdsgården
Del av stensträngen vid utgrävningen
Del av stensträngen vid utgrävningen

Strax söder om Väderstads samhälle finns spår av ett vidsträckt kulturlandskap från äldre järnålder (500 f. Kr.–550 e. Kr).

 

Typiskt för området är kollapsade murar som har varit hägnader runt den tidens åker- och ängsmarker. Vanligt är också inhägnade vägar, s.k. fägator. Arkeologisk term för hägnadsruinerna är "stensträngar". Ofta bildar de, som här vid Väderstad, stora system. 

 

När den nuvarande motorvägen skulle byggas fick arkeologerna tillfälle att undersöka inte bara stensträngar utan också bebyggelse och gravar. När resultaten sammanställdes blev det tydligt att marken efter hand hade utnyttjats alltmer intensivt. Under århundradena närmast före vår tideräknings början fanns ett öppet beteslandskap med inslag av små åkerlappar.

 

För ca 2000 år sedan började man att bygga hägnader kring större odlings- och slåttermarker. Under 400-talet hade utvecklingen nått fram till det finmaskiga system som syns på kartan nedan.

 

Märkligt nog faller hägnaderna ur bruk under 500-talet. Orsakerna är oklara och mycket omdiskuterade. Några korta sträckor av hägnaderna rekonstruerades på plats, se bilder ovan.

 

Arbetet gav vid handen att de hade varit enkelmurar, dvs. av en enda stens bredd. Höjden var knappt en meter. Två av de på ursprunglig plats rekonstruerade murarna åter-uppfördes på hembygdsgården. Grindstenen i öppningen är autentisk, medan grinden är ett förslag på möjlig konstruktion.

 

Nu kan murarna studeras av alla besökare, men också prövas av tidens tand. Hur mycket årligt underhåll kommer de att behöva för att vara fullgoda hägnader?

KÄLLA: 

 

UV ÖST RAPPORT 2005:70

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING – VÄDERSTADSPROJEKTET

Hägnadsmurar och rydskogar

 

Stensträngsområdet söder om Väderstads samhälle

delområde 1, 2, 3, 4 & 6

 

Agrarhistoriska undersökningar på utmarker till byarna

Vallsberg och Väderstad

RAÄ 172, 253 & 263

Väderstads socken, Mjölby kommun

Östergötland

 

Dnr 421-3277-1997, 421-800-1998

 

Alf Ericsson & Gert Franzén

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com