Åsby kulle

 

Åsby kulle är en storhög mitt på den öppna slätten. Kullen är 20-22 m i diameter och 2-3 m hög.

Högen har troligen varit ännu större. En förhöjning i åkern tyder på detta. Den är en av flera högar runt Tåkern och kan vara anlagd redan under äldre bronsålder.

På andra sidan vägen finns ett par resta stenar. Det är troligt att dessa stenar är de synliga resterna av gravar, från romersk järnålder (0-400 e Kr).

Åsby kulle ligger i Kumla socken som utgör Lysings härads yttre gräns mot öster. I norr begränsas socknen av Tåkern och i söder och öster av Väderstad och Svanshals socknar.

Åsby omtalas i skrivna källor första gången 1394, då Magnud Lofwasson donerar mark till Vadstena kloster. Området är fornlämningsrikt. Förutom högen och de resta stenarna har spår efter boplatser, en äldre stenlagd väg och många lösfynd registrerats.

 

Kontaktperson:Östergötlands länsmuseum, 013 - 23 03 00

 

Källa: Visit Östergötland


GPS
WGS84: N 58° 20.5035', E 14° 56.5253'
Decimal: 58.3417, 14.9421

 

 

 

 

 

 

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com