Styrelsen

Ordförande

Ulla Joelsson
Tfn: 0142-700 92

Mobil: 0730 47 50 48

E-post: joelsson.ulla@hotmail.com
 

Sekreterare

 

Gun-Britt Wahl

Tfn: 0142-70

Mobil: 0705 50 10 37

E-post: gun-brittwahl@live.se

Ledamot 

 

Ebba Nyström

Tfn: 0142-701 56

 

Ledamot

Birgit Axell
Tel: 0142-700 14
Mobil: 0703 43 70 88

E-post: birgit.axell@gmail.com

Ersättare

Maria Eriksson
Mobil:

E-post: pettersson79@hotmail.com

Revisor

 

Inger Wahlgren

Tfn: 0142-703 59

Mobil: 0706 49 86 86

Valberedning

 

Ingrid Andela

Valberedning

 

Kerstin Oscarsson Cervin
Tfn:
E-post:

Ombud Östergötlands Hembygdsförbund

Anne Marie Richardson

Mobil: 070-332 87 58
E-post:  annemarie.richardson.mjolby@wasadata.net

Representant i Hembygdsrådet


Ebba Nyström

Tfn: 0142-701 56

Vice ordförande

Lars-Göran Hjelm
Tfn:070-5825954
E-post:
lars-goran-appuna@telia.com

 Kassör

 

Anne Marie Richardson

Tfn: 0142-701 80
Mobil: 070-332 87 58
E-post:   annemarie.richardson.mjolby@wasadata.net

Ledamot


Sara Anderberg

Mobil: 073-233 38 00
E-post: sara@jarlsborg.se

Ersättare

Carina Kärrlander
Tfn: 0739 74 52 11
E-post: carina.karrlander@gmail.com

Ersättare

Jimmy Jonasson
Mobil:
E-post:

Revisor
 

Sture Linder

070-222 38 28

  1. 0142-702 19

Revisorsuppleant

Monica Axell

0142-704 46

Valberedning

 

Kent Kärrlander

Mobil: 0707 42 63 77

E-post:  kent.k@one.se

Representant Hembygdsrådet


Ulla Joelsson

Tfn: 0730 47 50 48
E-post: joelsson.ulla@hotmail.com

Representant Hembygdsrådet


Anne Marie Richardson

Mobil: 070-332 87 58

Epost: annemarie.richardson.mjolby@wasadata.net

Arbetsgrupper

Den inre gruppen:
Ebba Nyström Tfn: 0142-70156
Gun-Britt Hjelm, Gun-Britt Wahl, Birgit Axell, Inez Johansson,
Ingrid Andela, Laisa Engblom, Carina Kärrlander, Ulla Joelsson,
Susanne Bergström, Kerstin Oscarsson Cervin samt Anne Marie Richardson.

Den yttre gruppen:
Kent Kärrlander Tfn: 0707-42 63 77
Kjell Joelsson, Kurt Kall, Roger Svensson, Göran Engblom,
Anders Yngve, Roger Karlsson, Göran Andersson,
Lars-Göran Hjelm samt Åke Johansson.

Framtidsgruppen:
Roger Svensson, Kent Kärrlander, Lars-Göran Hjelm.

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com