Styrelsen

Ordförande

Kent Kärrlander

Mobil: 0707 42 63 77

E-post: kent.k@one.se

Sekreterare

 

Ulla Joelsson

Tfn: 0142-700 92

Mobil: 0730 47 50 48

E-post: joelsson.ulla@hotmail.co

Ledamot 

 

Ebba Nyström

Tfn: 0142-701 56

 

Ledamot
Kjell Joelsson
Tel: 0142-705 58

E-post: katarina.kjell@live.se

Ersättare
Göran Andersson
Mobil: 0702 43 45 14

E-post:kaga.mjolby@gmail.com

Revisor

 

Inger Wahlgren

Tfn: 0142-703 59

Mobil: 0706 49 86 86

Valberedning

 

Ingrid Andela

Valberedning

 

Beata Karlsson
Tfn: 070-5650054

Ombud Östergötlands Hembygdsförbund

Kent Kärrlander

Mobil: 0707 42 63 77

E-post: kent.k@one.se

Representant i Hembygdsrådet


Ebba Nyström

Tfn: 0142-701 56

Vice ordförande

Lars-Göran Hjelm
Tfn:070-5825954
E-post: lars-goran-appuna@telia.com

 Kassör

 

Ann Marie Richardson

Tfn: 0142-701 80E-post:
                                 annemarie.richardson.mjolby@wasadata.net

 

Ledamot


Birgit Axell

Tfn: 0142-700 14
Mobil: 0703 43 70 88

 

 

                                Ersättare
                                Åke Johansson
                                Tfn: 070-3940212
 

Revisor

Sture Linder

070-222 38 28
0142-702 19

Revisorsuppleant

Monica Axell

0142-704 46

Valberedning

 

Carina Kärrlander

Mobil: 0739 74 52 11

E-post:  carina.karrlander@gmail.com

Ombud Östergötlands Hembygdsförbund


Ebba Nyström

Tfn: 0142-701 56

Arbetsgrupper

Den inre gruppen:
Ebba Nyström Tfn: 0142-70156
Eivor och Per-Inge Lundin, Siv Jonsson, Anne Marie Richardson, Ingrid Andela,
Gun-Britt Hjelm, Inez Johansson, Carina Kärrlander, Birgit Axell och Laisa Engblom.

Den yttre gruppen:
Roger Svensson Tfn: 0142-705 55
Tord Lind, Kurt Kall, Birger Liljegren, Göran Ängblom, Kjell Joelsson och Kent Kärrlander.

Framtidsgruppen:
Roger Svensson, Kent Kärrlander, Lars-Göran Hjelm

 

 
SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg SvenskaLänkar.com